Mezi nebem a zemí

Černobílý pes

11. listopadu 2009 v 20:50 | Katka
Černobílý pes

Můj pes je extrémista.
Černá a bílá, žádná nuda a šeď.
Můj černobílý pes.

Můj pes je multikulturní.
Černým je černý, bílým je bílý,
můj černobílý pes.

Černobílý pes je pro radost.
Bláznivý klaun, pytel smíchu.
Můj černobílý pes ..... je fena.

Můj pes má jen dvě barvy - černou a bílou,
ale jeho krev je jako moje - červená.


Můj Bůh je extrémista.
Odděluje černou a bílou,
žádná nuda a šeď.

Můj Bůh je tvůrce
červené krve a černobílých psů.

Můj Bůh je.Jak se stát superhrdinou?

28. května 2009 v 19:16 | Katka
Tenhle článek možná bude někomu připadat ujetej. Třeba je a třeba taky není.

Jak tak čtu všechny ty psí psychočlánky, tak se o mě pokouší pocit bezmoci. Můj pes potřebuje, abych byla jeho superhrdinou. Rozhodná, smělá, spravedlivá, silná, hodná obdivu a následování. Chtěla bych taková být, ale nejsem. Když se podívám na svou fenku, vidím sama sebe v psí podobě. Všechnu svou nejistotu, strach ze selhání, slabost, odtažitost, křečovitost, bezradnost. Chceš-li poznat sám sebe, podívej se na svého psa. Kde teda všechny ty hrdinské vlastnosti brát a nekrást?

A tak mě napadá... Je-li má fenka psím obrazem mě samé, pak i já potřebuji svého superhrdinu. Rozhodného, smělého, spravedlivého, silného, hodného obdivu a následování. Svého alfa vlka.

A tak mi svítá... Kdo je nejen Alfa, ale i Omega? Kdo je absolutní vítěz provždy a na věky? Kdo má veškerou moc na nebi i na zemi? Kdo přemohl dokonce i samu smrt? Kdo ví, odkud přišel a kam jde? Kdo je lev i beránek? Moudrost sama? Kdo dává svůj pokoj, jaký na celém světě nenajdeš? Kdo obvazuje zkroušená srdce, láme pouta, truchlení mění v radost? Kdo je skála věků? Úkryt před bouří? Kdo dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému? Kdo je Cesta, Pravda i Život?

Já ho přece znám. Patříme do jeho smečky. Juka a já. Jeho jméno je "Bůh je spása" - Jošua, Jesus, Ježíš. Není na světě nikdo jako on. Alfa všech alf.

"Když Bůh je s námi, kdo je proti nám? Chápeš, Juko?"
"Nevim. A ty to chápeš Katko?"
"Jo, teď už jo. Tak pojď, jdeme na prochajdu."

V klidu a důvěře

17. února 2009 v 17:12 | Katka
Objevila jsem tato tři zlatá pravidla pro výcvik (mého) psa:
1) nestresuj psa
2) nestresuj psa
3) nestresuj psa

Aneb: "V obrácení k Bohu a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství" ( Iz 30,15).
 
 

Reklama


Naděje pro čtyři packy